ورود     
پنجشنبه 06 خرداد 1395
حداقل      
شورایهای حل اختلاف مجتمع شهید قدوسی خانواده
شورایهای حل اختلاف مجتمع شهید قدوسی خانواده

 

مجتمع شوراهای حل اختلاف  شهيد قدوسی- خانواده

رسيدگی به كليه دعاوي خانواده در صلاحیت شورا و دعاوی ارجاعی از دادگاه خانواده  جهت مصالحه

خدمات قضائی قابل ارائه

http://www.dadgostariqom.ir/Portals/0/Pic/stars.gif

بخشهای مستقر:

http://www.dadgostariqom.ir/Portals/0/Pic/stars.gif

شعبات حقوقی:

شعبه 33

شعبه 36

شعبه 38

بایگانی راکد شوراهای حل اختلاف

شعبه 50

شعبه 51

شعبه 52

شعبه 53

شعبه 54

شعبه 55

شعبه 56

شعبه 57


 

 

 

ابتدای خيابان توحيد(نيروگاه)، بعد از پل

آدرس:

http://www.dadgostariqom.ir/Portals/0/Pic/stars.gif

8800882

تلفن:

http://www.dadgostariqom.ir/Portals/0/Pic/stars.gif

ميدان شهيد مطهری، حرم مطهر، چهارراه فاطمی ، نيروگاه، ابتدای خ توحيد، نرسيده به ميدان توحيد

نحوه دسترسی (مسير):

http://www.dadgostariqom.ir/Portals/0/Pic/stars.gif

ايستگاه‌هاي موجود در ضلع جنوبی حرم مطهر و نيز ميدان مطهري

محل ايستگاه مسافربری:

http://www.dadgostariqom.ir/Portals/0/Pic/stars.gif

 

حداقل
HtmlNoArticles